Dom > Novosti i znanja > Sadržaj

Struktura

Oct 23, 2018

Silikonska fizička struktura

Struktura

Silikonski materijali imaju jedinstvenu strukturu:

(1) ( 1 ) Adekvatne metil grupe na Si atome štite visoku energetsku polisiloksansku kičmu;

(2) (2) CH nepolariteta, tako da je interakcija između molekula veoma slaba;

(3) ( 3 ) Dužina veze Si-O je duži, ugao vezivanja Si-O-Si veze.

(4) ( 4 ) Vezica Si-O je kovalentna veza sa 50% jonskom vezom (kovalentna veza ima pravac i jonska veza nema smernice).