Dom > Novosti i znanja > Sadržaj

7 Prednosti PTFE

Oct 15, 2018

7 prednosti PTFE
Otpornost na visoke temperature - koristite radnu temperaturu do 250 ° C.
Otpornost na nisku temperaturu - dobra mehanička žilavost; čak i kada temperatura pada na -196 ° C, može zadržati 5% istezanje.
Otpornost na koroziju - On je inertan za većinu hemikalija i rastvarača, otpornih na jake kiseline i alkale, vodu i razne organske rastvarače.
Otporan na vremenske uvjete - najbolji stari život u plastičnoj industriji.
Visoko podmazivanje - najniži koeficijent trenja u čvrstim materijalima.
Ne-adhezivna - najmanja površinska napetost u čvrstim materijalima i ne drži nikakvu supstancu.
Netoksični - fiziološki inertna, dugotrajna implantacija veštačkih krvnih sudova i organa bez neželjenih reakcija.